Dynamické modelování v PHP

1. ročník SŠ

Rovnoměrný přímočarý pohyb - Rovnoměrně zrychlený pohyb - Volný pád

Název parametruHodnota parametru
šířka grafu (px)
výška grafu (px)
počáteční dráha (m)
počáteční rychlost (m s-1)
zrychlení (m s-2)
celkový čas (s)
časový krok (s)
rovnoměrný přímočarý     rovnoměrně zrychlený     volný pád    


Volný pád v odporujícím prosředí

Název parametruHodnota parametru
šířka grafu (px)
výška grafu (px)
poloměr koule (m)
hmotnost koule (kg)
hustota prostředí (kg m-3)
Cx
počáteční výška (m)
celkový čas (s)
časový krok (s)


Pád míčku s odrazem

Název parametruHodnota parametru
šířka grafu (px)
výška grafu (px)
poloměr míčku (m)
hmotnost míčku (kg)
hustota prostředí (kg m-3)
Cx
počáteční rychlost vx (m/s)
počáteční výška h0 (m)
součinitel restituce
celkový čas (s)
časový krok (s)


Vrh šikmý - vrh vodorovný - balistická křivka

Název parametruHodnota parametru
šířka grafu (px)
výška grafu (px)
gravitační zrychlení (m s-2)
poloměr koule (m)
hmotnost koule (kg)
hustota prostředí (kg m-3)
Cx
počáteční rychlost v0 (m/s)
počáteční výška h0 (m)
elevační úhel 1
elevační úhel 2
elevační úhel 2
celkový čas (s)
časový krok (s)


zobrazit trajektorii pro úhel 1     zobrazit trajektorii pro úhel 2     zobrazit trajektorii pro úhel 3     zobrazit balistickou křivku pro úhel 1     zobrazit reálnou balistickou křivku (r = 0,6 m v0 = 5 m/s)   


2. ročník SŠ

Skládání kmitů - Rázy - Fázový posun

Název parametruHodnota parametru
šířka grafu (px)
výška grafu (px)
amplituda 1. zdroje (m)
amplituda 2. zdroje (m)
frekvence 1. zdroje (Hz)
frekvence 2. zdroje
celkový čas (s)
časový krok (s)

Fázový posun zdrojů
fi = 0     fi = Pi / 4     fi = Pi / 2     fi = 3Pi / 4     fi = Pi    

zobrazit zdroj 1     zobrazit zdroj 2     zobrazit složené kmity     zobrazit obalovou křivku rázů    


Lissajousovy obrazce - skládání kolmých kmitů - Blackburnovo kyvadlo

Název parametruHodnota parametru
šířka grafu (px)
výška grafu (px)
amplituda 1. zdroje (m)
amplituda 2. zdroje (m)
frekvence 1. zdroje (Hz)
frekvence 2. zdroje
časový krok (s)

Fázový posun zdrojů
fi = 0     fi = Pi / 4     fi = Pi / 2     fi = 3Pi / 4     fi = Pi