• +420 605 41 77 72
 • kodejska@gnb.cz

KONTROLNÍ DÚ a PÍSEMKY

Matematika 1A-3C


Matematika 2A-4C

 


Postup při vypracování a administraci DÚ, písemných prací

 1. Písemně vypracujte zadaný domácí úkol. Pokud nemůžete zadání vytisknout, přepište zadání úlohy znovu na papír.
 2. Každou stranu papíru čitelně podepište vpravo nahoře.
 3. Čas na vypracování každého úkolu je 60 minut.
 4. Pište tak, abyste se vešli na maximálně 3 stránky.
 5. Čas na administraci je 30 minut.
 6. Každou stranu vyfoťte kolmo shora mobilem. Pokud možno si v telefonu nastavte co nejmenší rozlišení, aby výsledná jedna fotografie měla cca 1 MB.
 7. Fotografie vložte do MS Word nebo do OpenOffice postupně tak, aby na sebe řešené úlohy navazovaly. Případně využijte jakýkoliv jiný způsob, jak vytvoříte z fotografií PDF.
 8. Uložte na místní disk soubor ve formátu .doc, .docx nebo .odt.
 9. Uložte dokument ve formátu PDF: Soubor - Uložit jako - Uložit jako typ: Formát PDF, viz obr níže.
 10. V případě souboru .odt nebo starší verze Wordu, která neumí ukládat do PDF, použijte online konvertory, např. https://odt2pdf.com/.
  Různé typy konvertorů vyhledáte přes Google např. zadáním doc to pdf, apod.
 11. Soubor PDF pojmenujte prijmeni_jmeno_DUxy.pdf, kde xy je číslo úkolu, tedy např. Novak_Jan_DU1.pdf.
 12. V případě písemek jen prijmeni_jmeno.pdf
 13. Přihlaste se do MS Teams
 14. Najděte svůj tým pro MF, klikněte na kanál Matematika, resp. Fyzika(pokud se zadání bude týkat fyziky), přejděte do protředí SharePoint a soubor PDF vložte do příslušného adresáře, podle toho, co se zrovna odevzdává.
 15. Sledujte, prosím, každý den své maily a MS Teams. Lze očekávat, že situace potrvá déle, než si v tuto chvíli představujeme. Je třeba tedy pracovat tak, abychom i takto prací na dálku dokázali probrat učivo, procvičit, prozkoušet a oklasifikovat, pokud nechceme klasifikaci řešit v srpnu nebo ještě déle.


Obr. 1 Uložení souboru do PDF

Social Media
Zaslat info mailem
Newsletter: