© Jan Havlín 2016

Seznam úloh:

Zadání příkladu A:
Sestrojte řez krychle ABCDEFGH rovinou PQR bod P je bodem hrany AB, |AP| : |PB| = 1 : 2, bod Q je středem hrany BC, bod R je bodem hrany FG, |FR| : |RG| = 1 : 3

Zadání příkladu B:
Sestrojte řez krychle ABCDEFGH rovinou KLM; bod K je středem hrany AB, bod L je bodem hrany GH, |GL| : |LH| = 2 : 1, bod M je bodem přímky CD tak, že bod D je středem úsečky CM

Zadání příkladu C:
Sestrojte řez krychle ABCDEFGH rovinou LMN; body L, M, N jsou po řadě středy hran AD, AE, GH

Zadání příkladu D:
Sestrojte řez krychle ABCDEFGH rovinou KLM; body K, L, M jsou po řadě středy hran AB, AD, GH

Zadání příkladu E:
Sestrojte řez krychle ABCDEFGH rovinou AKL; bod L je bodem hrany BC, |BL| : |LC| = 2 : 1, bod K je střed hrany EH

Zadání příkladu F:
Sestrojte řez krychle ABCDEFGH rovinou PQR, body P, Q, R jsou pro řadě středy hran DH, AB, FG

Zadání příkladu G:
Sestrojte řez krychle ABCDEFGH rovinou HKL; bod K je středem hrany AB, bod L je bodem hrany BC, |BL| : |LC| = 1 : 2

Zadání příkladu H:
Sestrojte řez krychle ABCDEFGH rovinou KLM; bod K je bodem hrany AE, |AK| : |KE| = 1 : 2, bod L je středem hrany BC, bod M je bodem hrany GH, |GM| : |MH| = 1 : 3

Zadání příkladu I:
Sestrojte řez pravidelného čtyřbokého jehlanu ABCDV rovinou KLM; body K, L, M leží po řadě na polopřímkách BA, DA, VB, |BK| = 3/2|AB|, |DL| = 2|AD|, |VM| = 1/2|VB|

Zadání příkladu J:
Sestrojte řez pravidelného čtyřbokého jehlanu ABCDV rovinou BPQ; bod P je bodem hrany AV a bod Q bodem hrany CV tak, že |AP| : |PV| = |VQ| : |QC| = 2 : 1