Příklad I

Zadání:

Sestrojte řez pravidelného čtyřbokého jehlanu ABCDV rovinou KLM; body K, L, M leží po řadě na polopřímkách BA, DA, VB, |BK| = 3/2|AB|, |DL| = 2|AD|, |VM| = 1/2|VB|