Příklad J

Zadání:

Sestrojte řez pravidelného čtyřbokého jehlanu ABCDV rovinou BPQ; bod P je bodem hrany AV a bod Q bodem hrany CV tak, že |AP| : |PV| = |VQ| : |QC| = 2 : 1