Přírodovědné centrum Novobydžovsko

Gymnázium, SOŠ a VOŠ, Nový Bydžov uspělo u svého zřizovatele - Královéhradeckého kraje - s návrhem na realizaci nového přírodovědného centra. V první etapě již proběhl během letních prázdnin 2021 nákup části moderních pomůcek a technologií za více než 3,6 miliónů Kč, kterými jsou nyní vybaveny tři přírodovědné laboratoře gymnázia.

Laboratoře biologie a chemie tak získaly např. nové digestoře, smart mikroskopy, digitální čidla Vernier pro měření koncentrace kyslíku nebo oxidu uhličitého, senzor EKG, preparační soupravy, analyzátor genetického kódu, digitální spektrometr, destilační přístroj, pH metry, aj.

Laboratoř fyziky obohatila své sbírky o moderní žákovské soupravy mechaniky, dynamiky, kmitů a vln, termiky, optiky, elektroniky, magnetismu, akustiky, a další. Všechny laboratoře jsou také vybaveny rychlými notebooky a tablety, na kterých je instalován moderní výukový software pro výuku přírodovědných předmětů Corinth 3D. Vše pak doplňuje zcela nová učebna virtuální reality, kde si žáci mohou prohlédnout biologické, chemické a fyzikální 3D modely pomocí speciálních 3D brýlí ve virtuálním prostředí. V současnosti již učebna disponuje čtyřmi brýlemi Oculus 2 a softwarem Corinth 3D a Virtual Lab, který interaktivitu modelů rozšiřuje do nevídaných možností (např. kostru člověka lze rozložit na jednotlivé části, které pak žáci mohou skládat zpět, testovat své znalosti názvů jednotlivých kostí, apod.). V blízké budoucnosti bude tato učebna vybavena dalšími 11 kusy brýlí Oculus 2.

Všechny tyto moderní učební pomůcky, které mají za cíl přiblížit studentům základní přírodní principy formou objevování, experimentování a bádání, budou sloužit nejenom žákům gymnázia, ale i dětem okolních základních a mateřských škol.

Erudice a dlouholetá zkušenost pedagogů naší školy umožnily realizaci badatelských dnů pro žáky základních škol, které proběhly v tomto školním roce, a dále budou probíhat v následujících letech, vždy jeden krát za měsíc. Setkávali jsme se v nově vybavených laboratořích, nebo případně badatelsky přímo v terénu. Žáky ZŠ z Nového Bydžova a okolí čekalo během celého školního roku celkem 10 zajímavých aktivit napříč všemi přírodovědnými obory.

 

Kontakt

RNDr. Čeněk Kodejška, Ph.D.
Gymnázium, SOŠ a VOŠ, Nový Bydžov, Komenského 77

eml.: kodejska@gnb.cz
tel.: 605417772