• +420 605 41 77 72
  • kodejska@gnb.cz

MOTIVAČNÍ VIDEOEXPERIMENTY

Devět níže uvedených motivačních videoexperimentů vzniklo v letech 2018-2019 na Katedře experimentální fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v rámci bakalářské práce Anny Kufové na téma Motivační videoexperimenty z mechaniky a akustiky

Tato práce získala v roce 2019 1. místo ve své kategorii v soutěži O cenu děkana PřF UPOL.

 

Social Media
Zaslat info mailem
Newsletter: