• +420 605 41 77 72
  • kodejska@gnb.cz

MOTIVAČNÍ VIDEOEXPERIMENTY

Devět níže uvedených motivačních videoexperimentů vzniklo v letech 2017-2018 na Katedře experimentální fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v rámci bakalářské práce Anny Kufové na téma Motivační videoexperimenty z mechaniky a akustiky

Tato práce získala v roce 2018 1. místo ve své kategorii v soutěži O cenu děkana PřF UPOL a následně i 1. místo v celostátní přehlídce bakalářských prací v Praze.

 

Social Media
Zaslat info mailem
Newsletter: