• +420 605 41 77 72
  • kodejska@gnb.cz

Quark-leptonový model

A kde je Nobelova cena? :-)

Je mi jasné, že skutečnost je jiná. Nicméně model založený na Fibonacciho posloupnosti ( a tedy za zlatém čísle) dává pozoruhodné výsledky ve srovnání s experimentálně naměřenými hodnotami. Kdyby se podařilo definovat obecnou generující funkci (zde je příliš násilně zavedena pomocí několika parametrů), podařilo by se spojit kvantovou fyziku mikrosvěta s obecnou teorií relativity (fyzikou vesmíru).
Social Media
Zaslat info mailem
Newsletter: