• +420 605 41 77 72
  • kodejska@gnb.cz

Planckovy škály

Fenomén minulého století

Asi netušíte, že ze základních přírodních konstant jako je gravitační konstanta G = 6,67 * 10 -11 N m2 kg-2, rychlost světla c = 299792458 m/s a Planckovy konstanty h = 6,626 * 10-34 J s, lze sestavit veličiny, které mají rozměr času, hmotnosti, délky nebo teploty (základní) nebo v zásadě libovolné veličiny. Zajímavé na tom je, že takto vypočtené hodnoty velmi dobře odpovídají hodnotám odpovídajícím Velkému třesku (Big-Bangu). Já jsem se pokusil tyto škály zobecnit a zjistil jsem, že pomocí konstanty jemné struktury a Planckových škál lze definovat libovolnou hmotnost, délku, čas apod. od mikrokosmu až po celý vesmír. Uvádím zde i některé kosmologické důsledky.
Social Media
Zaslat info mailem
Newsletter: