• +420 605 41 77 72
  • kodejska@gnb.cz

Triskece úhlu

Umíte rozdělit libovolný úhel na třetiny?

 

Kvadratura kruhu

Umíte pouze s pomocí pravítka a kružítka sestrojit čtverec o stejném obsahu jako má zadaný kruh?

Text se připravuje.

 

Zdvojení krychle

K dané krychli zkonstruujte krychli s dvojnásobným objemem pouze za užití pravítka a kružítka.

Text se připravuje.
Social Media
Zaslat info mailem
Newsletter: